Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 
Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.

SF1524 - Grundläggande numeriska metoder och programmering, kommer att ersättas av ny 6hp kurs.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar.
Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Kursen KD1070 Molekylär struktur är obligatorisk om du ska läsa masterprogrammen Makromolekylära material (TMMMM) och Molekylär vetenskap och teknik (TMVTM).

Kursen BB1070 Genetik är obligatorisk om du ska läsa masterpogrammen Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM) och Medicinsk bioteknologi (TMBIM).

Information om villkorligt valfria kurser

Under åk 3 läses 2 av nedan kurser:

 • KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
 • SF1626 Flervariabel analys
 • BB1070 Genetik
 • KD1070 Molekylär struktur

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som den villkorligt valfria kursen eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
 • Masterprogrammet - makromolekylära material
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
 • Masterprogrammet - makromolekylära material
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp

Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Master, makromolekylära material (MMM)

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)