Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 
Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.

SF1524 - Grundläggande numeriska metoder och programmering, kommer att ersättas av ny 6hp kurs.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 52041 6,0 hp 1,5 1,5
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp
BB1230 Biokemi 2 6,0 hp
CB1010 Projekt i hållbar utveckling 3,0 hp
KD1510 Kemisk jämviktslära 6,0 hp
SF1525 Grundkurs i numeriska metoder 6,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp