Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar.
Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Kursen KD1070 Molekylär struktur är obligatorisk om du ska läsa masterprogrammen Makromolekylära material (TMMMM) och Molekylär vetenskap och teknik (TMVTM).

Kursen BB1070 Genetik är obligatorisk om du ska läsa masterpogrammen Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM) och Medicinsk bioteknologi (TMBIM).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 52041 6,0 hp 1,5
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp
CB1020 Projekt i matematisk modellering 3,0 hp
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp

Utöver de listade villkorligt valfria kurserna har du möjlighet att välja språk eller ekonomi.

Observera att kursvalet påverkar din behörighet till kurser på avancerad nivå.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1070 Genetik Obligatorisk för masterprogram TIMBM och TMBIM 6,0 hp
KD1070 Molekylär struktur Obligatorisk för masterprogram TMMMM eller TMVTM 6,0 hp
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp