Senast ändrad: 2020-11-12
Godkänd: 2020-11-12

Civilingenjörsutbildningen i bioteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Under de första tre åren (180 högskolepoäng) läser man grundkurser inom huvudämnet bioteknik, samt övriga tekniska ämnen såsom kemi, matematik, fysik och ingenjörsfärdigheter. Åk 3 avslutas med ett examensarbete för Teknologie kandidatexamen. Inför åk 4 och 5 väljs ett av fyra masterprogram (120 högskolepoäng) och man läser kurser på avancerad nivå, enligt respektive program. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete. Efter fullbordade studier erhålls en civilingenjörsexamen.

De masterprogram som erbjuds

  • Industriell & miljöinriktad bioteknologi
  • Medicinsk bioteknologi
  • Makromolekylära material *
  • Molekylär vetenskap och teknik **

*För att erhålla civilingenjörs-examen i Bioteknik ska man välja 2 av följande kurser; BB2460 Biokatalys, 7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp, BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

**För att erhålla civilingenjörsexamen i Bioteknik ska man läsa följande kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.