Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Inriktningar

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Kurser (BSB)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht11/arskurs2

Master, kommunikationssystem (COM)

Kurser (COM)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm/ht11/arskurs2

Master, datalogi (CSC)

Kurser (CSC)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm/ht11/arskurs2

Master, distribuerade system (DIS)

Kurser (DIS)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tdism/ht11/arskurs2

Master, datorsimulering inom teknik och naturvetenskap (DTN)

Kurser (DTN)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tdtnm/ht11/arskurs2

Master, människa-datorinteraktion (HCI)

Kurser (HCI)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim/ht11/arskurs2

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under "Gemensamma kurser" ovan.

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Master, maskininlärning (MAI2)

Kurser (MAI2)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/ht11/arskurs2

Master, medicinsk teknik (MEG)

Kurser (MEG)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under “Gemensamma kurser” ovan.

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under “Gemensamma kurser” ovan.

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Kurser (NSS)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm/ht11/arskurs2

Master, tekniska beräkningar (SCC)

Kurser (SCC)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/ht11/arskurs1

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Kurser (SCR)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/ht11/arskurs2

Master, programvaruteknik för distribuerade system (SED)

Kurser (SED)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm/ht11/arskurs2

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Kurser (SKK)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht11/arskurs2

Speciella krav

Du måste följa spåret: "Embedded System-on-Chip Platforms"

Språkteknologi (STEK)

Kurser (STEK)

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna masterprogrammet i datalogi, spåret språkteknologi.

Master, systembiologi (SYB)

Kurser (SYB)

Detta är ett Erasmus Mundus-program. Studenter på datateknikprogrammet har inte garantiplats och ansöker på samma sätt som studenter som inte går på KTH.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsybm/ht11/arskurs2

Master, trådlösa system (TLS)

Kurser (TLS)

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/ht11/arskurs2