Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 09 läser årskurs 4 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

För varje masterprogram gäller speciella förkunskapskrav som måste uppfyllas.

För vissa masterprogram finns det speciella krav för att få ut en civilingenjörsexamen i datateknik.

Masterprogram att välja bland

Studenter på det vanliga datateknikprogrammet kull 09 kan till höstterminsstarten 2012 välja mellan följande 14 masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i datateknik (förutsätt att du följer utbildningsplanen och de ytterligare villkoren nedan). Garantiplats gäller.

 • Datalogi, TCSCM, CSC
 • Maskininlärning, TMAIM, CSC
 • Människa-datorinteraktion, THCIM, CSC
 • Tekniska beräkningar, TSCCM, CSC
 • Nätverkstjänster och system, TNSSM, EES
 • Systemteknik och robotik, TSCRM, EES
 • Trådlösa system, TTLSM, EES
 • Inbyggda system, TEBSM, ICT
 • Kommunikationssystem, TCOMM, ICT
 • Programvaruteknik för distribuerade system, TSEDM, ICT
 • Systemkonstruktion på kisel, spåret Embedded System-on-Chip Platforms, TSKKM, ICT
 • Industriell ekonomi, TINEM, ITM
 • Matematik, TMTHM, SCI; spåret matematik får ej väljas
 • Medicinsk teknik, STH

Därutöver leder följande Erasmus Mundus-program till civilingenjörsexamen (förutsatt att du följer utbildningsplanen). Till dem har du inte garantiplats och söker på samma sätt som studenter som inte går på KTH.

 • Datorsimuleringar inom teknik och vetenskap, TDTNM, CSC
 • Systembiologi, TSYBM, CSC

Speciella villkor för att få ut en civilingenjörsexamen i datateknik

Examensarbetet (gäller dig som väljer ett masterprogram utanför CSC-skolan):

För student som inom ramen för valt masterprogram gör examensarbete som examineras av annan skola än CSC ska programansvarig för Datateknikprogrammet godkänna exjobbsspecifikation och slutrapport för att säkerställa examensarbetets datatekniska relevans och kvalitet. Studenten ansvarar för att programansvarig får såväl specifikationen för examensarbetet som den färdiga rapporten.

Krav på speciella kursval:

Industriell ekonomi

För att få en civilingenjörsexamen i datateknik måste du läsa minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) på avancerad nivå i ämnen centrala för teknikområdet (KTHs examensregler). Ekonomikurserna är inte centrala för teknikområdet, så du måste dels välja 30 hp datakurser och dels välja en exjobbsuppgift som gör att exjobbet kan räknas som centralt för teknikområdet.

Matematik

Spåret matematik får ej väljas.

Medicinsk teknik

För att få en civilingenjörsexamen i datateknik måste du läsa minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) på avancerad nivå i ämnen centrala för teknikområdet (KTHs examensregler). Kurserna i medicinsk teknik är inte centrala för teknikområdet, så du måste dels välja 30 hp datakurser och dels välja en exjobbsuppgift som gör att exjobbet kan räknas som centralt för teknikområdet.

Systemkonstruktion på kisel

Endast spåret Embedded System-on-Chip Platforms leder till civilingenjörsexamen.

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 09 läser årskurs 4 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat. Studenten har tre möjligheter:

 1. Välja masterprogrammet i datalogi, som erbjuder tillräckligt många valfria poäng.
 2. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig undersöka möjligheterna att välja ett annat masterprogram.
 3. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig välja bort några av de obligatoriska kurserna från valt masterprogram och då enbart få ut en civilingenjörsexamen (ingen masterexamen).

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 09 läser årskurs 4 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt.

Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat. Studenten har tre möjligheter:

1.Välja masterprogrammet i datalogi, som erbjuder tillräckligt många valfria poäng.

2.I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig undersöka möjligheterna att välja ett annat masterprogram.

I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig välja bort några av de obligatoriska kurserna från valt masterprogram och då enbart få ut en civilingenjörsexamen (ingen masterexamen).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1386 Japanska, mellannivå 9,0 hp

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 09 läser årskurs 4 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat. Studenten har tre möjligheter:

 1. Välja masterprogrammet i datalogi, som erbjuder tillräckligt många valfria poäng.
 2. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig undersöka möjligheterna att välja ett annat masterprogram.
 3. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig välja bort några av de obligatoriska kurserna från valt masterprogram och då enbart få ut en civilingenjörsexamen (ingen masterexamen).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9,0 hp