Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp från avslutade kurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Inriktningar

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.