Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp från avslutade kurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.