Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp 4,5 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 3,0 6,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 3 hp läses i årskurs 2; fördelning över perioderna: 0,1; 0,3; 0,6; 2,0 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Kurs i det valda språket ska läsas.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 hp
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 3,0 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp 4,5 3,0
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Den som väljer logikkursen måste välja till 1,5 hp för att nå upp till 60 hp under årskurs 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 hp
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 3,0 6,0
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp 4,5 3,0

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Den som väljer logikkursen måste välja till 1,5 hp för att nå upp till 60 hp under årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 3,0 6,0
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp 4,5 3,0

Språkteknologi (STEK)

Kurser (STEK)

Språkteknologiinriktning

Inför årskurs 2 finns möjlighet att välja en språkteknologiinriktning och läsa tre lingvistikkurser på Stockholms universitet under höstterminen i årskurs 2. De tre kurserna är: LIN111 Introduktion till lingvistik, LIN112 Språkets arkitektur 1 och LIN113 Språkets arkitektur 2. Dessa studenter läser ej kurserna DD1350, DD1361 och DN1241 i årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp
DD1391 Programsammanhållande kurs i datateknik 4,0 hp
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp
ME1012 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp