Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 3,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

DD2395 Datasäkerhet behövs inte läsas om både DN1241 och DD1350 lästes i årskurs 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 3,0 3,0
LS2326 Tyska B2 9,0 hp 4,5 4,5
LS2336 Franska B2 9,0 hp 4,5 4,5
LS2349 Spanska B2 9,0 hp 4,5 4,5

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Notera att det ingår en obligatorisk språkkurs även i årskurs 4.

DS2395 behövs inte läsas om både DN1241 och DD1350 lästes i årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
LS1385 Japanska A2 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 3,0 3,0

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Notera att ytterligare en obligatorisk kurs i kinesiska måste läsas i årskurs 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
LS1395 Kinesiska A2 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 3,0 3,0