Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2 6,0 hp Grundnivå
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 3 hp läses i årskurs 2; fördelning över perioderna: 0,1; 0,3; 0,6; 2,0 6,0 hp Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp Grundnivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Grundnivå
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp Grundnivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp Grundnivå
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp Grundnivå
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Inför läsåret 2011/2012 fanns 15 masterprogram att välja på.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Inför läsåret 2011/2012 fanns 15 masterprogram att välja på.

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (56,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

En av språkkurserna läses.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp Grundnivå
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Kurs i det valda språket ska läsas.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp Grundnivå
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
LS2326 Tyska B2 9,0 hp Avancerad nivå
LS2336 Franska B2 9,0 hp Avancerad nivå
LS2349 Spanska B2 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

DD2395 Datasäkerhet behövs inte läsas om både DN1241 och DD1350 lästes i årskurs 2

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

OBS! Var försiktig att läsa valfria kurser utanför ämnesområdet datateknik. Kontakta studievägledaren för att säkerställa att dina valfria kurser uppfyller kraven för civilingenjörsexamen om du väljer att läsa kurser utanför ämnesområdet datateknik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (62,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp Grundnivå
DS1381 Japankunskap, grundnivå 6,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Den som vill nå upp till 60 hp under årskurs 1 måste välja till 1,5 hp.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Den som väljer logikkursen måste välja till 1,5 hp för att nå upp till 60 hp under årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp Grundnivå
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
LS1385 Japanska A2 9,0 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Notera att det ingår en obligatorisk språkkurs även i årskurs 4.

DS2395 behövs inte läsas om både DN1241 och DD1350 lästes i årskurs 2.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LS1386 Japanska B1 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

OBS! Var försiktig att läsa valfria kurser utanför ämnesområdet datateknik. Kontakta studievägledaren för att säkerställa att dina valfria kurser uppfyller kraven för civilingenjörsexamen om du väljer att läsa kurser utanför ämnesområdet datateknik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (62,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp Grundnivå
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar.

Den som vill nå upp till 60 hp under årskurs 1 måste välja till 1,5 hp.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 2 under läsåret 2012/13.

Minst en av DN1241 numeriska metoder och DD1350 Logik ska läsas. Om båda läses behöver inte DD2395 Datasäkerhet läsas i åk 3.

Den som väljer logikkursen måste välja till 1,5 hp för att nå upp till 60 hp under årskurs 2.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 6,0 hp Grundnivå
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
LS1395 Kinesiska A2 9,0 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 3 under läsåret 2013/14.

Notera att ytterligare en obligatorisk kurs i kinesiska måste läsas i årskurs 4.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LS1396 Kinesiska B1 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

OBS! Var försiktig att läsa valfria kurser utanför ämnesområdet datateknik. Kontakta studievägledaren för att säkerställa att dina valfria kurser uppfyller kraven för civilingenjörsexamen om du väljer att läsa kurser utanför ämnesområdet datateknik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Språkteknologi (STEK)

Årskurs 2

Kompletterande information

Språkteknologiinriktning

Inför årskurs 2 finns möjlighet att välja en språkteknologiinriktning och läsa tre lingvistikkurser på Stockholms universitet under höstterminen i årskurs 2. De tre kurserna är: LIN111 Introduktion till lingvistik, LIN112 Språkets arkitektur 1 och LIN113 Språkets arkitektur 2. Dessa studenter läser ej kurserna DD1350, DD1361 och DN1241 i årskurs 2.