Senast ändrad: 2014-02-11
Godkänd: 2014-02-11

Civilingenjörsutbildningen i datateknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå. 

Masterprogram

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten det masterprogram som han/hon valt.Masterprogrammens kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

För varje år presenteras en lista över vilka masterprogram som studenterna kan välja.

Internationella inriktningar

Civilingenjörsutbildningen i datateknik har även två internationella inriktningar för asiatiska språk: en för kinesiska och en för japanska, samt en inriktning för något av de europeiska språken franska, spanska och tyska.

De internationella inriktningarna söks som separata sökvägar vid ansökan till programmet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges antingen på engelska eller svenska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.