Senast ändrad: 2016-11-07
Godkänd: 2016-11-07

För antagning till civilingenjörsprogrammet i datateknik krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, Kemi A,
samtliga med lägst betyg Godkänd.

För antagning till civilingenjörsprogrammet i datateknik, internationell inriktning krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, Kemi A, samtliga med lägst betyg Godkänd.

  • För inriktningen mot de europeiska språken krävs dessutom behörighet i franska, spanska eller tyska: lägst C-språk B/steg 3,  med lägst betyget Godkänd eller 3.
  • Japanska och kinesiska är nybörjarspråk, varför inga förkunskaper inom språken krävs.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186