Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Introduktionskursen i matematik får inte medräknas i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp 4,5
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp 3,5 4,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
DD1339 Introduktion till datalogi 19,0 hp 5,0 4,0 4,0 6,0
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp 7,5
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2 6,0 hp

Inriktningar

Språkteknologi (STEK)

Kurser (STEK)

Årskurs 1 samläses med det ordinarie Datateknikprogrammet