Senast ändrad: 2016-09-05
Godkänd: 2016-09-05

För antagning till civilingenjörsprogrammet i datateknik krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, Kemi A,
samtliga med lägst betyg Godkänd.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.276066