Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1339 Introduktion till datalogi 19,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2 6,0 hp Grundnivå
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Grundnivå
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Introduktionskursen i matematik får inte medräknas i examen.

Årskurs 2

Kompletterande information

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 2.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik En poäng i årskurs 3 6,0 hp Grundnivå
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ID2200 Operativsystem 6,0 hp Avancerad nivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1354 Modeller och simulering En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Grundnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp Grundnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system 6,0 hp Grundnivå
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system 6,0 hp Grundnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
IE1205 Digital design Behörighetskrav för masterprogrammet i inbyggda system, spåret inbyggda plattformar 6,0 hp Grundnivå
IK1552 Internetteknik Behörighetskrav för masterprogrammet i kommunikationssystem 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi 6,0 hp Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi 6,0 hp Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi 6,0 hp Avancerad nivå
MF1035 Elektroteknik, media Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik 6,0 hp Grundnivå
SF1634 Differentialekvationer II Behörighetskrav föe masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik 9,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SK180N Inledande modern fysik Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Språkteknologi (STEK)

Årskurs 1

Kompletterande information

Årskurs 1 samläses med det ordinarie Datateknikprogrammet

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 3 hp läses i årskurs 2 med 0,1 hp i period 1, 0,4 hp i period 2 och 0,5 hp i period 3 samt 2 hp i period 4. 6,0 hp Grundnivå
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp Grundnivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp Grundnivå
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 2 läses två kurser vid Stockholms universitet (SU):

  • LIN131 Introduktion till lingvistik, 12hp,
  • LIN133 Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp.

Språkteknologistudenterna läser AG1814 och DD1361 i årskurs 3 i stället.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1814 Hållbar utveckling för datateknik 6,0 hp Grundnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp Grundnivå
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp Grundnivå
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,1; 0,2; 0,6 6,0 hp Grundnivå
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå