Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

För behörighet till mastern Medicinsk teknik kontakta programansvarig.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
En poäng i årskurs 3
6,0 hp 0,1 0,2 0,3 0,4
SF1688 Diskret matematik 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
ID1200 Operativsystem 6,0 hp 3,0 3,0
AL1504 Hållbar utveckling för datateknik 7,5 hp 7,5
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
Behörighetskrav för masterprogrammet i Systemteknik och robotik
6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i information och nätverksteknologi
6,0 hp 6,0
IE1205 Digital design
Behörighetskrav för masterprogrammet i inbyggda system, spåret inbyggda plattformar
6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 hp 6,0
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 hp 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i information och nätverksteknologi
6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik
Behörighetskrav för masterprogrammet i kommunikationssystem
7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 hp 6,0
SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar
Behörighetskrav för masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik och masterprogrammet i Systemteknik och robotik
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0