Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
En poäng i årskurs 3
6,0 hp 0,1 0,6 0,1 0,2
SF1688 Diskret matematik 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
ID1200 Operativsystem 6,0 hp 3,0 3,0
AL1504 Hållbar utveckling för datateknik 7,5 hp 7,5
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 60298 15,0 hp 7,5 7,5