Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Introduktionskursen i matematik får inte medräknas i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik 7,5 hp 7,5
DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 hp 2,5 2,0
DD1337 Programmering 7,0 hp 5,0 2,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
DD1338 Algoritmer och datastrukturer 6,0 hp 2,0 4,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 3,0 3,0
DD1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 6,0