Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Introduktionskursen i matematik får inte medräknas i examen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik 7,5 7,5
DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 2,5 2,0
DD1337 Programmering 7,0 5,0 2,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2
6,0 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
DD1338 Algoritmer och datastrukturer 6,0 2,0 4,0
SF1625 Envariabelanalys 60353 7,5 7,5
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 60888 6,0 3,0 3,0
DD1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi 60859 3,0 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60861 3,0 3,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 60113 6,0 6,0