Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
Tre poäng i årskurs 2
6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp 3,5 4,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 4,5 4,5
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 3,0 3,0
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60105 6,0 hp 3,5 2,5
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik 60325 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1354 Modeller och simulering
Antingen måste DD1354 eller SF1626 läsas
60426 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys
Antingen måste DD1354 eller SF1626 läsas
60034 7,5 hp 7,5