Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Introduktionskursen i matematik får inte medräknas i examen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik 50148 7,5 hp 7,5
DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 50134 4,5 hp 2,5 2,0
DD1337 Programmering 50024 7,0 hp 5,0 2,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
Varav 2 hp läses i årskurs 1.
50209 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1624 Algebra och geometri 50144 7,5 hp 7,5
DD1338 Algoritmer och datastrukturer 50208 6,0 hp 2,0 4,0
SF1625 Envariabelanalys 60485 7,5 hp 7,5
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 60195 6,0 hp 3,0 3,0
DD1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi 60251 3,0 hp 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60103 3,0 hp 3,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 60099 6,0 hp 6,0