Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Varav 3 hp läses i årskurs 2. 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp 3,5 4,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 4,5 4,5
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 3,0 3,0
DD1369 Programvarukonstruktion i projektform 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik 60214 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1354 Modeller och simulering Antingen DD1354 eller SF1626 ska läsas 60207 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys Antingen DD1354 eller SF1626 ska läsas 60212 7,5 hp 7,5