Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Varav 3 hp läses i årskurs 2. 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 50803 6,0 hp 6,0
DD1351 Logik för dataloger 50880 7,5 hp 3,5 4,0
DD1368 Databasteknik för D 50801 6,0 hp 4,0 2,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 50501 9,0 hp 4,5 4,5
DD1369 Programvarukonstruktion i projektform 50404 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60660 6,0 hp 3,5 2,5
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik 60507 6,0 hp 6,0

Minst en av de två villkorligt valfria kurserna skall läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1354 Modeller och simulering Minst en av DD1354 eller SF1626 läses. 60468 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys Minst en av DD1354 eller SF1626 läses. 60506 7,5 hp 7,5