Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
Varav 3 hp läses i årskurs 2.
50375 6,0 hp 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp
DD1369 Programvarukonstruktion i projektform 10,5 hp
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Minst en av de två villkorligt valfria kurserna skall läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1354 Modeller och simulering
Minst en av DD1354 eller SF1626 läses.
6,0 hp
SF1626 Flervariabelanalys
Minst en av DD1354 eller SF1626 läses.
7,5 hp