Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under årskurs 4-5 följer studenterna ett valt masterprogram. De masterprogram som är mappade mot CDATE för en civilingenjörsexamen listas nedan (men utbudet kan komma att förändras). Några av masterprogrammen har speciella kurskrav för att antas, se respektive Utbildningsplan. 

- Datalogi (TCSCM)
- Interaktiv medieteknik (TIMTM)
- Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
- ICT Innovation (TIVNM)
- Maskininlärning (TMAIM)
- Information och nätverksteknologi (TINNM)
- Systemteknik och robotik (TSCRM)
- Kommunikationssystem (TCOMM)
- Inbyggda system (TEBSM)
- Industriell ekonomi (TINEM)
- Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM)
- Medicinsk teknik (TMLEM).