Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under årskurs 4-5 läses ett masterprogram.