Senast ändrad: 2020-09-04
Godkänd: 2020-09-04

Kravet är grundläggande behörighet till högskolestudier och särskild behörighet, såsom Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. I varje ämne krävs lägst betyget E.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.