Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

 

Information om villkorligt valfria kurser

Minst en av de två villkorligt valfria kurserna skall läsas.

Årskurs 3

Kompletterande information

 

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4-5 följer studenterna ett valt masterprogram. De masterprogram som är mappade mot CDATE för en civilingenjörsexamen listas nedan (men utbudet kan komma att förändras). Några av masterprogrammen har speciella kurskrav för att antas, se respektive Utbildningsplan. 

- Datalogi (TCSCM)
- Interaktiv medieteknik (TIMTM)
- Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
- ICT Innovation (TIVNM)
- Maskininlärning (TMAIM)
- Information och nätverksteknologi (TINNM)
- Systemteknik och robotik (TSCRM)
- Kommunikationssystem (TCOMM)
- Inbyggda system (TEBSM)
- Industriell ekonomi (TINEM)
- Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM)
- Medicinsk teknik (TMLEM).

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4-5 läses ett masterprogram.