Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

För kurslistan:
http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/arskurs1?l=en_UK

Kontaktperson: Dan Borglund, dodde@kth.se

För kurslistan:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Sebastian Stichel, stichel@kth.se

MF2045 och MF2040 fortsätter under ht11.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
Välj en av dessa, MF2037 eller MF2038 (åk 1 eller åk 2)
6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion
Välj en av dessa, MF2037 eller MF2038 (åk 1 eller åk 2)
6,0 hp 6,0

MF2036 och MF2045 fortsätter under ht11.

2 av följande kurser måste väljas under årskurs 4 eller 5:

MG2020
MF2023
MF2006
MF2046
MF2038

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp åk 1, 3 hp åk2
9,0 hp
MF2049 Förbränningsmotorteknik projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 hp 6,0
MJ2413 Energi och miljö
Energi och miljö
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner
Strömningsmekanik
6,0 hp 3,0 3,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 hp 7,5
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Mekatronik
6,0 hp 6,0

Mf2004 och MF2045 fortsätter under årskurs 5

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0

MF2035 och MF2045 fortsätter under ht11.

För kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Jacob Kuttenkeuler, jacob@kth.se

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 3,5 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker
Industriella IT system
6,0 hp 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system
Industriella IT system
6,0 hp 6,0

För examen måste minst 3 av de i programmet villkorligt valfria kurserna väljas varav minst en av kurserna, MJ2641, MJ2681, eller MJ2664 måste ingå. Totalt är 52,5hp obligatoriska kurser, 30hp examensarbete, 18 villkorligt valfria och 19,5 helt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp 6,0
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp 6,0
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp 6,0

För kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2?l=en_UK

Masteransvarig: Gunnar Tibbert, gunnart@mech.kth.se

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Mårten Olsson, mart@hallf.kth.se

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Hans Bodén, hansbod@kth.se