Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

För kurslistan:
http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Monica Norrby,mono02@kth.se

Master, fordonsteknik (FOR)

För kurslistan:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Sebastian Stichel, stichel@kth.se

Spår, industriell design (IPDA)

Välj en av dessa (åk 1 eller åk 2):

MF2037
MF2038

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3hp under årskurs 2
9,0
MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 3,0 3,0
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
Kan endast läsas under årskurs 2
6,0 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion
Kan läsas bara under årskurs 1
6,0 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas i åk 4 eller 5:

MG2020
MF2023 (FÅR EJ LÄSAS AV CDEPR)
MF2006
MF2038
MF2046

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 + 3hp under årskurs 2
9,0
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs
8 hp åk1+16 hp åk 2
24,0 8,0 8,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 + 3hp under årskurs 2
9,0
MF205X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
3hp under årskurs 1 + 12hp under årskurs 2
15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5
MJ2411 Förnybar energi
Energi och Miljö
6,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6hp under årskurs 1 + 12hp under årskurs 2
18,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3hp under årskurs 2
9,0
MF2032 Eco Design
Ska läsas under p.1
6,0 6,0
MF206X Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 + 3hp under årskurs 2
9,0
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 7,5 7,5
MF204X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Master, marina system (MRS)

För kurslistan:http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/arskurs2?l=sv_SE

Kontaktperson: Jakob Kuttenkeuler

Master, industriell produktion (PRM)

Studenten ska välja mellan följande spår:

Industriella IT-system
Produktionsutveckling
Production Engineering and Management

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5
MG203X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker
Industriell IT-system
6,0 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system
Industriella IT-system
6,0 6,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

För examen måste minst 3 av de i programmet villkorligt valfria kurserna väljas varav minst en av kurserna  MJ2641, MJ2681 eller MJ2664 måste ingå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 7,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 4,0 2,0
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 6,0
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

För kurslista:http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2

Kontaktperson: Gunnar Tibbert, gunnart@mech.kth.se

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

För kurslista:http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2

Kontaktperson: Mårten Olsson, mart@hallf.kth.se

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

För kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/arskurs2?l=en_UK

Kontaktperson: Hans Bodén, hansbod@kth.se