Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Kan läsas under årskurs 4
6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan läsas under årskurs 4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas även under p.1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
En av SD1115 eller SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1115 eller SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0
MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste läsa en av SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste läsa en av SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas i p. 1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Kan även läsas i P1
6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas i p.1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Student måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Student måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
MF107X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under period 1,3 eller 4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En Kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Student måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Student måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p. 1, 3 ELLER 4
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kan läsas under årskurs 3 ELLER 4
6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
MJ141X Examensarbete inom Design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 hp 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
MJ151X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 6,0 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p. 1, p. 3 ELLER p.4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 hp 9,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges också i Period 1 på engelska
6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 hp 9,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5