Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
MF1037 Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 Grundnivå
MF1046 Design och produktframtagning, introduktion 10,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1038 Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 Grundnivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MG1006 Design och produktframtagning - tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT13/arskurs1?l=en

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT14/arskurs2

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Kan läsas under årskurs 4
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan läsas under årskurs 4
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT13/arskurs1?l=en

Årskurs 5

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT14/arskurs2

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht13/

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Följande 3 teknikprofiler finns att välja mellan:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2011 Systemkonstruktion, 9 hp
En av följande:
MF2031 ECO Design, 6 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II, 6 hp
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering, 6 hp
Teknikprofil Energi:
(Behörighetsgivande kurs MF1401 Värmeöverföring, 6hp rekomenderas i åk 3)
MJ2407 Uthållig energianvändning, 9 hp
Alternativ 1:
MJ2380 Energisystemanalys, 9 hp
Alternativ 2:
MJ2422 Termisk komfort och innomhusmiljö, 6 hp
MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning, 6 hp
Teknikprofil Produktion:
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, 6 hp
MG2130 Industriell produktion - simulering, 9 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, 6 hp

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT13/arskurs2

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs2

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas även under p.1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
En av SD1115 eller SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1115 eller SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs2

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste läsa en av SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste läsa en av SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2.

Studenter måste välja en av följande profil:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs2

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas i p. 1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 Avancerad nivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Kan även läsas i P1
6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas i p.1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF107X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Student måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Student måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs2

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under period 1,3 eller 4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En Kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT13/arskurs1?l=en

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT13/arskurs2

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidateexamensarbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Student måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Student måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan:http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT13/arskurs2

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p. 1, 3 ELLER 4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kan läsas under årskurs 3 ELLER 4
6,0 Avancerad nivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ141X Examensarbete inom Design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT13/arskurs1?l=en

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT13/arskurs2

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ151X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT13/arskurs2

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p. 1, p. 3 ELLER p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1115
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges också i Period 1 på engelska
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste läsas.
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1115 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan:http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan läsas under p.1, p.3 ELLER p.4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
En kandidatearbete måste väljas
15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs2