Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT14/arskurs2

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT14/arskurs2

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT14/arskurs2?l=en

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Följande 3 teknikprofiler finns att välja mellan:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2031 Avancerad prototypframtagning, 6hp
En av följande:
MF2010 Komponentkonstruktion, 6hp

MF2011 Systemkonstruktion, 9hp
Teknikprofil Energi:

MJ2413 Energy and Environment

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning

MJ2411 Förnybar energi

Teknikprofil Produktion:

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser ska väljas:

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning

MG2130 Industriell produktion - simulering (ny kurs)

Samt EN av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT14/arskurs2

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT14/arskurs2

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT14/arskurs2

Tekniska kurser på avancerad nivå, minst 18 hp under åk 1 och 2. Studenten måste välja mellan följande spår:

Konstruktion

Energi

Produktion

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust proboalistisk konstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

En av följande:MF2032 ECO Design

MF2006 Innovativ konstrruktion II

MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering

Teknikprofil Energi

Läses i åk 3: MJ1401 Värmeöverföring

Läses i åk 4: MJ2407 Uthållig energianvändning

alternativ 1: MJ2380 Energisystemanalys

alternativ 2: MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö

MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning

Teknikprofil Produktion

MG2032 Automatiseringsteknik fk I (Kan alternativt läsas i åk 2/åk 5)

MG2020 Modulindelning av produkter

samt en av följande två kurser (där MG2109=MG2009+ytterligare 3hp fördjupning under period 2)

MG2009 Advanced Manufacturing Technology

MG2109 Advanced Manufacturing Technology, extended course

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurser (IPUA)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT14/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT14/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT14/arskurs2

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT14/arskurs2

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT14/arskurs2

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT14/arskurs2

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT14/arskurs2

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT14/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT14/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT14/arskurs2