Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Inriktningar

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0

Ett Examensarbete måste göras. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

En valfri teknisk kurs ska väljas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete måste göras.
Inga behörighatsgivande kurer finns. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

En valfri teknisk kurs ska väljas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 hp

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 hp

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av SG12127 eller SG1220 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av SG12127 eller SG1220 ska läsas
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan bytas ut mot SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp
6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
Kan läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 eller SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 eller SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p. 1, 3, eller 4
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 hp 9,0

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.