Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1018 Industriell design Prop
Endast för teknologer från OPEN som börjar åk 2 på CDEPR
3,0 3,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Endast för teknologer från OPEN som börjar åk 2 på CDEPR
1,5 1,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 6,0
MF1038 Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 3,0 3,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 6,0 6,0
SG1140 Mekanik II 6,0 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 4,5 4,5
MG1006 Design och produktframtagning - tillverkningsteknik 6,0 6,0