Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1037 Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 Grundnivå
MF1046 Design och produktframtagning, introduktion 10,5 Grundnivå
SF1517 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1018 Industriell design Prop
Endast för teknologer från OPEN som börjar åk 2 på CDEPR
3,0 Grundnivå
MF1038 Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 Grundnivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MG1006 Design och produktframtagning - tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Endast för teknologer från OPEN som börjar åk 2 på CDEPR
1,5 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Årskurs 5

Kompletterande information

Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT16/arskurs1

Teknikprofiler, årskurs 4

Teknikprofil Konstruktion

Läses i årskurs 4:

MF2024 Robust och probabilistisk konstruktion

MF2031 Avancerad prototypframtagning *

samt en av följande två kurser: MF2010 Komponentkonstruktion

MF2011 Systemkonstruktion 9

Teknikprofil Energi

Läses i årskurs 4 MJ2413 Energi och miljö

MJ2411 Förnybar energi

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 

Teknikprofil Produktion

Läses i årskurs 4 MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

samt en av följande två kurser: MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning

MG2130 Industriell produktion - simulering

samt en av följande kurser: MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik 9 MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2028 är förkunskapskrav

Teknikprofil Hållfasthetslära

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

En av följande två kurser skall väljas:

SE2126 Materialmekanik
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM

Samt en av följande kurser skall väljas

SE2860 FEM modellering
SE2129 Brottmekanik och utmattning
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran
SE2121 Biomekanik

Kan läsas i åk 3. Ges även i P1 fast på engelska

Årskurs 5

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av ska läsas av EL1000 eller EL1120
6,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av ska läsas av EL1000 eller EL1120
6,0 Grundnivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av dessa ska läsas: SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av dessa ska läsas: SG1217 eller SG1220
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan bytas ut mot SG1217 Strömningsmekanik
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1

Årskurs 5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1

Årskurs 5