Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete, grundläggande nivå, 15hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen.
Ett kandidatexamensarbete från kurslistan ska läsas oberoende av masterval.

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik
 • MJ146X - KEX Energiteknik
 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling
 • MG110X - KEX Industriell Produktion
 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Under år 3 läses även 3 st behörighetsgivande och vilkorligt valfria kurser för behörighet till masterprogram.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
  Spår, Teknisk design
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
  Spår, Fluidmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Angående MF130X och MF1025: Enbart en av kurserna kan läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, (KEX) ska läsas under våren årskurs 3. Ett av nedanstående KEX ska läsas.

Studenter som planerar välja masterprogram inom Industriell ekonomi kan förslagsvis göra KEX inom samma område som de planerar läsa sin tekniska profil på masterprogrammet.

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Teknikprofiler för CDEPR-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande fyra tekniska profiler specificerade i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas och läses i årskurs 4
Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknikprofiler, årskurs 4

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4:
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  MF2005 Innovativ konstruktion I 12 hp**
  MF2006 Innovativ konstruktion II 6 hp**
  * Kan även läsas i period 2
  ** Endast en av dem kan läsas
  (MF2005 & MF2006 har läsåret 18/19 ersatts av MF2101+MF2102)
 • Teknikprofil Energi 
  Läses i årskurs 4

  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  Läses i årskurs 4
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Läses i årskurs 4
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2129 Brottmekanik och utmattning 9 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp 6,0
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 hp 7,5 7,5

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 3,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 3,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 hp 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0