Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MF1062 Design och produktframtagning 6,0 Grundnivå
SF1522 Numeriska beräkningar 6,0 Grundnivå
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MF1063 Material i design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Examensarbete, grundläggande nivå, 15hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen.
Ett kandidatexamensarbete från kurslistan ska läsas oberoende av masterval.

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik
 • MJ146X - KEX Energiteknik
 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling
 • MG110X - KEX Industriell Produktion
 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Under år 3 läses även 3 st behörighetsgivande och vilkorligt valfria kurser för behörighet till masterprogram.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
  Spår, Teknisk design
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
  Spår, Fluidmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik

Årskurs 5

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Angående MF130X och MF1025: Enbart en av kurserna kan läsas

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska göras under våren årskurs 3
15,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, (KEX) ska läsas under våren årskurs 3. Ett av nedanstående KEX ska läsas.

Studenter som planerar välja masterprogram inom Industriell ekonomi kan förslagsvis göra KEX inom samma område som de planerar läsa sin tekniska profil på masterprogrammet.

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Teknikprofiler för CDEPR-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande fyra tekniska profiler specificerade i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas och läses i årskurs 4
Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknikprofiler, årskurs 4

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4:
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  MF2005 Innovativ konstruktion I 12 hp**
  MF2006 Innovativ konstruktion II 6 hp**
  * Kan även läsas i period 2
  ** Endast en av dem kan läsas
  (MF2005 & MF2006 har läsåret 18/19 ersatts av MF2101+MF2102)
 • Teknikprofil Energi 
  Läses i årskurs 4

  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  Läses i årskurs 4
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Läses i årskurs 4
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2129 Brottmekanik och utmattning 9 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CDEPR-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande fyra teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas och läsas under årskurs 4 (årskurs 1 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4:
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering* 6 hp
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp

  samt en av kurserna nedan kan läsas:
  MF2005 Innovativ konstruktion I 12 hp
  MF2006 Innovativ konstruktion II 6 hp
  * Kan även läsas i period 2
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi* 6 hp
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering* 6 hp
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker** 6 hp
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar* 6 hp

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2129 Brottmekanik och utmattning 9 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Årskurs 5

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
9,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
15,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete, 15 hp, ska läsas under våren årskurs 3. (ett av följande ska läsas oberoende av masterval):

KEX på institutionen för Maskinkonstruktion

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik

KEX på institutionen för Energiteknik

 • MJ146X - KEX Energiteknik

KEX på avdelningen för Industriell Ekologi

 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling

KEX på institutionen för Industriell Produktion

 • MG110X - KEX Industriell Produktion

KEX på SCI – Skolan

 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5