Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2018-09-13
Godkänd: 2018-09-13

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och avancerad nivå de två sista åren.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Industriell ekonomi

Hållbar energiteknik

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Undervisningen på grundnivå är i huvudsak på svenska.

Undervisningen på avancerad är i huvudsak på engelska.