Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete, grundläggande nivå, 15hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen.
Ett kandidatexamensarbete från kurslistan ska läsas oberoende av masterval.

 • MF130X - KEX Maskinkonstruktion
 • MF131X - KEX Integrerad Produktutveckling
 • MF132X - KEX Teknisk Design (endast för studenter på CDEPR)
 • MF133X - KEX Mekatronik
 • MJ146X - KEX Energiteknik
 • AL126X- KEX Teknik och hållbar utveckling
 • MG110X - KEX Industriell Produktion
 • SA118X - Flygteknik, Fordonsteknik, Ljud och vibrationer, Lättkonstruktion, Marina System samt Hållfasthetslära

Under år 3 läses även 3 st behörighetsgivande och vilkorligt valfria kurser för behörighet till masterprogram.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
  Spår, teknisk design
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser år 3.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60640 15,0 7,5 7,5
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60641 15,0 7,5 7,5
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. (Endast för studenter på CDEPR)
60642 15,0 7,5 7,5
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60643 15,0 7,5 7,5
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60672 15,0 7,5 7,5
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60684 15,0 7,5 7,5
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas.
60084 15,0 7,5 7,5

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

En av kurserna SG1217 och SG1220 ska läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik
Tidigare SF1901
6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
60437 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0

Master, fordonsteknik (FOR)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Angående MF130X och MF1025: Enbart en av kurserna kan läsas

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Tidigare SF1901
6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
MG1024 Produktion
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan inte läsas vid val av MF130X
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
60085 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
60218 9,0 9,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Kan bytas ut mot SG1220 som ges i period 1
60437 6,0 6,0

Master, industriell ekonomi (INE)

Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Studenter som planerar välja masterprogram inom Industriell ekonomi kan förslagsvis göra KEX inom samma område som de planerar läsa sin tekniska profil på masterprogrammet.

Observera: Kursen MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs, för kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, som är en obligatorisk kurs för de som läser masterprogrammet Industriell ekonomi (TINEM), teknikprofilen: Produktion.

Teknikprofil för CDEPR-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande fyra teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas och läsas under årskurs 4 (årskurs 1 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4:

  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  MF2005 Innovativ konstruktion I 12 hp **
  MF2006 Innovativ konstruktion II 6 hp **
  * Kan även läsas i period 2
  ** Endast en av dem kan läsas
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi* 6 hp
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering* 6 hp
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker** 6 hp
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar* 6 hp

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2129 Brottmekanik och utmattning 9 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60745 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60733 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Tidigare SF1901
6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
MG1024 Produktion
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kan ej läsas vid val av KEX MF130X
60562 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.
60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
Minst 9 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. SG1220 kan läsas istället för SG1217.
60437 6,0 6,0

Spår, teknisk design (IPDC)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Angående MF130X och MF1025: Enbart en av kurserna kan läsas

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik
Tidigare SF1901
6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Angående MF130X och MF1025: Enbart en av kurserna kan läsas

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pg överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0

Master, marina system (MRS)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Master, industriell produktion (PRM)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Kurs MF1025: Kan inte läsas vid val av MF130X KEX i maskinkonstruktion pga. överlapp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik
fd SF1901
6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan inte läsas vid val av MF130X KEX i maskinkonstruktion pga. överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • MF130X  Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
 • MF131X  Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
 • MF133X  Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
 • MJ146X  Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
 • AL126X  Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
 • MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
 • SA118X  Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1016 Elektroteknik 9,0 4,5 4,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1916 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
MG1024 Produktion 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Kan ej läsas vid val av KEX MF130X pga överlapp
60562 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
60437 6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 60218 9,0 9,0