Senast ändrad: 2018-01-10
Godkänd: 2018-01-22

Civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens tre första år (180 högskolepoäng) bedrivs i huvudsak på grundnivå.

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.

Masterprogrammens kurser bedrivs huvudsakligen på avancerad nivå.

Läsåret 2016/2017 ges följande masterprogram för civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning

  • Integrerad produktdesign
  • Industriell produktion
  • Industriell produktutveckling
  • Industriell ekonomi
  • Hållbar energiteknik
  • Flyg och rymdteknik
  • Fordonsteknik
  • Marina system
  • Teknisk mekanik
  • Teknik och hållbar utveckling

På vissa masterprogram finns det krav på specifika kurser utöver masterprogrammets obligatoriska kurser för att få ut en civilingenjörsexamen i design och produktframtagning, till exempel, teknikprofiler.

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningen på grundnivå de tre första åren sker i huvudsak på svenska, och undervisningen på avancerad nivå de två sista åren sker i huvudsak på engelska.