Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1063 Material i design och produktframtagning 9,0 hp 4,5 4,5
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 hp 6,0
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 4,5 4,5
MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1018 Industriell design Prop
Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN
3,0 hp
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN
1,5 hp