Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2018

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Master, fordonsteknik (FOR)

Master, industriell ekonomi (INE)

Spår, teknisk design (IPDC)

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Spår, mekatronik (IPUC)

Master, marina system (MRS)

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)