Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 50061 7,5 hp 7,5
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 50492 9,0 hp 6,0 3,0
SF1522 Numeriska beräkningar 50314 6,0 hp 3,0 3,0
SF1625 Envariabelanalys 50759 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60454 7,5 hp 7,5
MF1062 Design och produktframtagning 60019 6,0 hp 3,0 3,0
SG1130 Mekanik I 60714 9,0 hp 4,5 4,5
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 60163 7,5 hp 7,5