Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examensarbete, grundläggande nivå, 15hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen.

Under år 3 läses även 3 st behörighetsgivande och vilkorligt valfria kurser för behörighet till masterprogram.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

  • Integrerad produktdesign
  • Industriell produktion
  • Industriell produktutveckling
  • Flyg och rymdteknik
  • Fordonsteknik
  • Hållbar energiteknik
  • Industriell ekonomi
  • Marina system
  • Teknisk mekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp