Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MF1062 Design och produktframtagning 6,0 Grundnivå
SF1522 Numeriska beräkningar 6,0 Grundnivå
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MF1063 Material i design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning 9,0 Grundnivå
MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examensarbete, grundläggande nivå, 15hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen.

Under år 3 läses även 3 st behörighetsgivande och vilkorligt valfria kurser för behörighet till masterprogram.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik

Årskurs 5

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Integrerad produktdesign
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Flyg och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Marina system
 • Teknisk mekanik