Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-17
Godkänd: 2019-12-15

Civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens tre första år (180 högskolepoäng) bedrivs i huvudsak på grundnivå.

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.
Masterprogrammens kurser bedrivs huvudsakligen på avancerad nivå.

Läsåret 2019/2020 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning *

  • Integrerad produktdesign
  • Industriell produktion
  • Industriell produktutveckling
  • Industriell ekonomi
  • Hållbar energiteknik
  • Flyg och rymdteknik
  • Fordonsteknik
  • Marina system
  • Teknisk mekanik

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningen på grundnivå de tre första åren sker i huvudsak på svenska, och undervisningen på avancerad nivå de två sista åren sker i huvudsak på engelska.