Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 51408 7,5 hp 7,5
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 51428 9,0 hp 6,0 3,0
SF1522 Numeriska beräkningar 51412 6,0 hp 3,0 3,0
SF1625 Envariabelanalys 51388 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 61139 7,5 hp 7,5
MF1062 Design och produktframtagning 61167 6,0 hp 3,0 3,0
SG1130 Mekanik I 61151 9,0 hp 4,5 4,5
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 61159 7,5 hp 7,5