Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri 51741 7,5 hp 7,5
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 51022 9,0 hp 6,0 3,0
SF1522 Numeriska beräkningar 51742 6,0 hp 3,0 3,0
SF1625 Envariabelanalys 51739 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 61346 7,5 hp 7,5
MF1062 Design och produktframtagning 60577 6,0 hp 3,0 3,0
SG1130 Mekanik I 61345 9,0 hp 4,5 4,5
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 61344 7,5 hp 7,5