Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Detta år:

- villkorlight valfria kurser inom spåret

- valfria kurser

- examensarbete 30hp


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp
EL1820 Modellering av dynamiska system
Spår - Design, villkorligt valfria
6,0 hp
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp
EP2300 Nätverkshantering
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 hp
EP2400 Nätverksalgoritmer
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp
EP2940 Internettjänster och trafikmätningar
Spår - Technologym villkorligt valfria
7,5 hp
IK2510 Radionät
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 hp
SF2812 Tillämpad linjär optimering
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens
Spår - Robotics and Autonomous Systems
6,0 hp
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Electrical Systems
6,0 hp
DD2425 Robotik och autonoma system
Spår - Robotics and Autonomous System
9,0 hp
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp
DD2429 Datorfotografi
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp
DD2431 Maskininlärning
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 hp
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs
Spår - Electrical Systems
7,5 hp
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 hp
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp
EH2730 Kravhantering 7,5 hp
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 hp
EJ2300 Effektelektronik
Spår - Electrical Systems
7,5 hp
EK2350 Mikrosystemteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 hp
EL2310 Programmeringsteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 hp
EL2420 Reglerteknik, projektkurs
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory
12,0 hp
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp
EQ2300 Digital signalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System and Systems and Control Theory
7,5 hp
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
FEL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Spår - Electrical Systems
7,5 hp
ME1000 Industrial Management 6,0 hp
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp
SF1628 Komplex analys
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp
SF2832 Matematisk systemteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
SF2842 Geometrisk styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
SF2852 Optimal styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
DD2475 Informationssökning 9,0 hp
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
IK2510 Radionät
Spår - Wireless Comunication and Networks, obligatorisk
7,5 hp
IK2511 Projekt i trådlösa nät
Spår - Wireless Comunication and Networks, obligatorisk
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 hp
EP2120 Internetworking 7,5 hp
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp
FEL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 hp
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp