Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Master, elektrofysik (ELF)

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Master, elkraftteknik (ELP)

This programme is offered by the School of Electrical Engineering, and covers all major fields in electric power engineering including systems and components where electricity is principally used to transfer energy.

The programme is concerned with understanding, modelling and analyzing a wide range of topics related to design, operation, and control of individual power system components as well as the power system in its entirety. After successful completion of the programme, participants are able to pursue an academic research career or a professional career in industry.

Programme outline

This programme consists of a minimum of 90 ECTS of course work (corresponding to three terms’ full-time studies), and a final degree project of 30 ECTS (corresponding to one term’s full-time studies).

TELPM may be divided in the following three subject areas, namely:

 1. Electric power systems (focusing on power system dynamics, stability and control, and on electricity markets) .
 2. Electrotechnical Design (focusing on the physical and technical fundamentals for design and maintenance of electrical low and high voltage components, equipment and systems) .
 3. Electrical drives (focusing on electrical machines and power electronics).

The purpose of this programme is that the participants (after successful completion) will be able to identify, explain, analyse and solve

 • the basic issues within the above mentioned subject areas
 • the in-depth issues within a chosen subject area

The programme offers four compulsory courses (30 ECTS) and a number of conditional elective and elective courses. With a suitable selection of the conditional elective courses, participants may specialise in one of the above mentioned subject areas.

Master, medicinsk bildbehandling (MEE)

Se

EE-skolans valbroschyr

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Utbildningen ger dig kunskap att utveckla tjänster och system för Internet och andra kommunikationsnät såsom peer-to-peer, mobila ad hoc nät och sensornät. Du får lära dig att matematiskt analysera nätverksfunktioner och -protokoll; specificera, formge och konstruera delar av kommunikationssystem samt realisera dem i programvara; presentera tekniska system och resultat i skrift och tal samt hålla demonstrationer av system; arbeta självständigt och i grupp, planera och leda arbete, kritiskt granska och förbättra kvaliteten på det egna arbetet samt läsa, förstå och tillämpa resultat från forskningsarbeten inom området. Utbildningen ger dig en god grund både för ett framgångsrikt arbetsliv inom telekom-, Internet- och teknikkonsultföretag och för vidare forskarstudier.

Master, nanoteknik (NTE)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Master, fotonik (PHS)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

Master, systemteknik och robotik (SCR)

The programme is offered by the School of Electrical Engineering and will educate engineers to
become experts in design and analysis of complex technical systems both from a theoretical and a
more practical point of view. It is designed both to provide a solid base for continuing with
research as well as a competitive education for an industrial career.
Systems and control focuses on the system level of complex technical systems rather than on the
individual parts. The program covers the theoretical foundations for modeling, control
and optimization of complex systems. The application areas are many and diverse, and within
the program the student can opt to focus on autonomous systems (robotics), electrical
systems or networked embedded systems (starting 2011). As an alternative, there is an option to
perform in-depth studies on the theoretical foundations of systems and control.
Program outline:
The programme consists of a minimum of 90 ECTS of course work (corresponding to three terms’ full-time studies), and a final degree project of 30 ECTS (corresponding to one term’s full-time studies). The programme offers three alternative tracks
1. Autonomous systems (robotics)
2. Electrical systems
3. Systems and control theory
The program offers 30-36 ECTS compulsory courses, 22-30 ECTS conditionally elective courses
and at least 30 ECTS elective courses from an extensive course list.

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht10/?l=en_UK

Master, trådlösa system (TLS)

Inriktiningen i Trådlösa System ges på engelska och fokuserar på nyckelteknologier för trådlösa system. Den erbjuder ett brett spektrum av kurser om kommunikationsteori, signalbehandling, radiokommunikation och kommunikationsnät.

Inriktningen inleds med ett litet antal obligatoriska kurser, varefter studenten kan fokusera på en av följande tre spår:

 • Informationsöverföring och signalbehandling
 • Kommunikation i trådlösa nätverk
 • Trådlös multimedia

Utöver de tekniska kurserna, rekommenderas studenterna att ta en eller ett par kurser t ex i projektledning, vilket kan räknas in i examen. Det finns även möjlighet att följa några forskningsförberedande kurser.

Examinationskraven är:

 • De tre (eller fyra, för studenter som inte tidigare har läst EQ1240 eller motsvarande) obligatoriska kurserna.
 • Den/de obligatoriska kursen/kurserna plus minst två av tre villkorligt valfria kurser inom minst ett av spåren.
 • Examensarbete, 30hp.
 • Totalt minst 90hp kurser utöver exjobbet.