Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1 7,5 hp 3,0 1,5 3,0
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp 4,0 5,0
IE1205 Digital design 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp 0,5 7,0
SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp 1,5